Ο Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε στηρίζει εμπράκτως την διεξαγωγή του 1ou Πανελλήνιου Νησιωτικού Σχολικού Διαγωνισμού «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ»

Ο Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε υιοθέτησε και υποστηρίζει την πρωτοβουλία που ξεκίνησαν, πριν μερικούς μήνες, ο   Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) και ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος (Ο.Η.Σ.Ε.) για τη συν-διοργάνωση  του 1ου Πανελλήνιου Νησιωτικού Σχολικού Διαγωνισμού, με τίτλο «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» και θέμα τα ηλεκτρικά σκάφη & πλοία. 

Στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας οι Πρόεδροι του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, του Ο.Η.Σ.Ε. κ. Ανδρέας Αποστολόπουλος και του Φοίνιξ Νηογvώμων Α.Ε. κ. Α. Ν Αρβανιτάκης, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό την ανάληψη από κοινού ενεργειών για την υλοποίηση του διαγωνισμού, αλλά  και την υποβολή της σχετικής πρότασης -για έγκριση – στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που στοχεύει στην διάδοση της ιδέας της ηλεκτροκίνησης στα σκάφη, στην εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα από τα σχολεία,  στο να δώσει έναυσμα στα νέα παιδιά για νέα επαγγέλματα, αλλά και στις τοπικές νησιωτικές οικονομίες τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα διαφορετικό προφίλ παραγωγής, εκτός εκείνου των παραδοσιακών προϊόντων, των υπηρεσιών και του τουρισμού, όπως αυτό της κατασκευής και παραγωγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για ηλεκτροπροωθούμενα σκάφη, ένας τομέας που υστερούμε ως χώρα.   

Η υποστήριξη της Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε. ως φορέα στον πανελλήνιο νησιωτικό διαγωνισμό «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ», με κεντρικό άξονα την ηλεκτροπρόωση στα σκάφη, εκφράζει την κατεξοχήν οικολογική αντίληψη του οργανισμού για μείωση των ρύπων και αειφόρο ανάπτυξη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειες στις θαλάσσιες δραστηριότητες ενώ διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία είναι σε θέση να υποστηρίξει ναυπηγικά τις συμμετέχουσες ομάδες . Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Οργανισμό να συνταχθεί σε αυτή την προσπάθεια των νησιωτικών επιμελητηρίων και να στηρίξει με πράξεις τους νέους που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες με τεχνολογίες που ήδη εφαρμόζονται .

Για τον Ο.Η.Σ.Ε. 
Ο Πρόεδρος 

Ανδρέας Αποστολόπουλος