Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στηρίζει εμπράκτως την διεξαγωγή του 1oυ Πανελλήνιου Νησιωτικού Σχολικού Διαγωνισμού «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ»

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. υιοθέτησε και υποστηρίζει την πρωτοβουλία που ξεκίνησαν, πριν μερικούς μήνες, ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) και ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος (Ο.Η.Σ.Ε.) για τη συν-διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Νησιωτικού Σχολικού Διαγωνισμού, με τίτλο «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» και θέμα τα ηλεκτρικά σκάφη & πλοία. 

Στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών καθηγητής Γρηγόρης Γρηγορόπουλος απέστειλε στον Ο.Η.Σ.Ε. επιστολή συνεργασίας, υποστήριξης  και θέλησης να συμμετάσχει η σχολή στην Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού, με σκοπό την απαραίτητη επιστημονική επάρκεια της Επιτροπής για την υλοποίηση του διαγωνισμού, αλλά  και την υποβολή της σχετικής πρότασης – για έγκριση – στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που στοχεύει στην διάδοση της ιδέας της ηλεκτροπρόωσης στα σκάφη, στην εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα από τα σχολεία,  στο να δώσει έναυσμα στα νέα παιδιά για νέα επαγγέλματα, αλλά και στις τοπικές νησιωτικές οικονομίες τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα διαφορετικό προφίλ παραγωγής, εκτός εκείνου των παραδοσιακών προϊόντων, των υπηρεσιών και του τουρισμού, όπως αυτό της κατασκευής και παραγωγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για ηλεκτροπροωθούμενα σκάφη, ένας τομέας που υστερούμε ως χώρα.   

Η υποστήριξη της Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ως μέλους στην Επιστημονική Επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Νησιωτικού Σχολικού Διαγωνισμού «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ», με κεντρικό άξονα την ηλεκτροπρόωση στα σκάφη, εκφράζει την κατεξοχήν οικολογική αντίληψη της σχολής για μείωση των ρύπων και αειφόρο ανάπτυξη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειες στις θαλάσσιες δραστηριότητες ενώ διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία είναι σε θέση να υποστηρίξει Επιστημονικά τις συμμετέχουσες ομάδες. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Οργανισμό μας να συνεργαστεί σε αυτή την προσπάθεια με Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να στηριχθεί από τους Έλληνες Ναυπηγούς Επιστήμονες με πράξεις προς τους νέους που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες με τεχνολογίες που ήδη εφαρμόζονται .

Για τον Ο.Η.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος 
Ανδρέας Αποστολόπουλος