Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Με σκοπό την περαιτέρω ενεργή συμμετοχή της στην ηλεκτροκίνηση, η TotalEnergies Marketing Hellas S.A. έγινε πρόσφατα μέλος του Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας (Electric Boat Association of Greece, eba.gr).

Μετά την έναρξη της δραστηριότητάς της στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η TotalEnergies Marketing Hellas S.A. επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στον τομέα φόρτισης ηλεκτρικών σκαφών στην Ελλάδα.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ο.Η.Σ.Ε. αποτελεί τον κορυφαίο οργανισμό στη χώρα μας για την έρευνα και ανάπτυξη του κλάδου των ηλεκτρικών σκαφών και των απαραίτητων υποδομών του. Αυτό τον σκοπό έρχεται να στηρίξει η TotalEnergies Marketing Hellas S.A. με την εγγραφή της ως μέλος στον Ο.Η.Σ.Ε. επιβεβαιώνοντας τον σκοπό της να συμβάλει στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών και πιο συγκεκριμένα της ηλεκτροκίνησης και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως κομμάτι της παγκόσμιας φιλοδοξίας της TotalEnergies για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 σε συνεργασία με την κοινωνία.

Σχετικά με την TotalEnergies Marketing Hellas S.A.

Η TotalEnergies Marketing Hellas S.A.είναι θυγατρική της TotalEnergies, για τον κλάδο Marketing and Services, για την Ελλάδα και Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μάλτα, Κύπρο, Γεωργία και Αρμενία. Το εύρος των δραστηριοτήτων της εστιάζεται στον εφοδιασμό της αγοράς με λιπαντικά και ψυκτικά υγρά για την αυτοκίνηση, τη βιομηχανία, τα μηχανήματα έργων και την αγροτική οικονομία. Στόχος της είναι να παρέχει υποστήριξη στους πελάτες της με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αποσκοπώντας στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στη βελτίωση της απόδοσης και την εξασφάλιση της μακροζωίας τους εξοπλισμού. Οι δραστηριότητες της TotalEnergies Marketing Hellas επεκτάθηκαν πρόσφατα στον τομέα της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με μια ολοκληρωμένη προσφορά λύσεων για επαγγελματίες ή τελικούς χρήστες.

Σχετικά με την TotalEnergies

Η TotalEnergies είναι μια εταιρεία ευρείας ενέργειας που παράγει και εμπορεύεται σε παγκόσμια κλίμακα: πετρέλαιο και βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο και άλλα πράσινα αέρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτρική ενέργεια. Οι 105.000 υπάλληλοί της δεσμεύονται για την παροχή ενέργειας που είναι όλο και πιο προσιτή, καθαρή, αξιόπιστη και προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Ενεργή σε περισσότερες από 130 χώρες, η TotalEnergies θέτει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις διαστάσεις της στο επίκεντρο των έργων και των λειτουργιών της για να συμβάλει στην ευημερία των ανθρώπων.