Εμπνευσμένος από την αρχαιότητα για να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του αύριο

Η e-Πεντηκόντορος βρίσκεται στον πυρήνα του μεγάλου οράματος  του Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών. Η e-Πεντηκόντορος εμπνέεται από το σχέδιο της αρχαίας Πεντηκόντορου (πλοίο πανιών του 7ου & 5ου αιώνα Π.Χ. με 50 κουπιά, 25 σε αριστερη και 25 στη δεξιά πλευρά).

Η e-Πεντηκόντορος θα χτιστεί με ελαφριά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, θα τροφοδοτηθεί με τις πιο πρόσφατες πράσινες τεχνολογίες όπως: καινοτόμα ηλιακά πλαίσια, ηλιακό πανί, νέου τύπου ηλεκτρικών μηχανών & μπαταριών που τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια αλλά και κινητική ενέργεια που παράγεται από το εργατικό δυναμικό (κοπηλάτες), και θα εξοπλιστεί με χαμηλό εξοπλισμό κατανάλωσης ενέργειας.

Η κατασκευή ενός τέτοιου μοναδικού σκάφους θα ενισχύσει την Ε&Α των βιώσιμων τεχνολογιών, θα δώσει ζωή στις τοπικές ναυτικές κατασκευές, θα δημιουργήσει νέες καινούργιες θέσεις εργασίας, θα δώσει νέες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες τοπικές, εθνικές & διεθνείς επιχειρήσεις όπως και θα ενισχύσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και θα προσφερθεί εθελοντικά.

Για αυτούς τους λόγους η e-Πεντηκόντορος θα γίνει μεγάλος πρεσβευτής της ιστορίας μας, του παρόντος μας και του μέλλοντός μας καθώς επίσης και των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και της περιβαλλοντικής συνειδητοποίησής μας.