Ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας (EBA GREECE), έχει εγκριθεί ως στηριζόμενο μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου των Ενώσεων Θαλάσσιας βιομηχανίας (ICOMIA).

Η ICOMIA, η Ένωση Διεθνούς Εμπορίου που αντιπροσωπεύει την Παγκόσμια θαλάσσια βιομηχανία από το 1966, συγκεντρώνει τις Εθνικές Ενώσεις Ναυτικής Βιομηχανίας και τις Οργανώσεις Θαλάσσιας προστασίας και έχει στόχο την αντιπροσώπευση τους σε διεθνές επίπεδο αλλά και την παρουσίαση μιας ισχυρής και ενωμένης φωνής κατά την εξέταση των ζητημάτων που προκαλούν την ανάπτυξη της ναυτικής βιομηχανία.

Τουλάχιστον 36 εθνικές ενώσεις Ναυτικής Βιομηχανίας και 46 θαλάσσιες οργανώσεις από όλο τον κόσμο είναι μέλη της ICOMIA σήμερα και περιλαμβάνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των Βιομηχανικών Χωρών από τη Βόρεια Αμερική μέχρι στην Ιαπωνία και την Κίνα και από τη Φινλανδία έως τη Νέα Ζηλανδία.