Ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος συμμετέχει με την υποβολή της πρότασης του  στο 4th Bluegrowth Competition Piraeus.
Ταυτόχρονα έχει επιλεχθεί με βάση την ίδια πρόταση, να συμμετάσχει στο Bluegrowth IV Demo Day event.

Ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος ευελπιστεί με την πρότασή του να βοηθήσει να γραφτεί μια Νέα Σελίδα στην Ιστορία της Ελληνικής Ναυτιλίας με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός να γίνει πράξη η προστασία των Ελληνικών Θαλασσών και του Περιβάλλοντος, αφετέρου δε να συμβάλει στην Παγκόσμια κατοχύρωσή της Ελληνικής Ναυτιλίας και να την καταστήσει ως τη Φιλικότερη προς το Περιβάλλον, Ναυτική Δύναμη του πλανήτη μας.

[gview file=”https://www.eba.gr/wp-content/uploads/2017/11/BG_TEMPLATE_e-PENTECONTER-of-EBA-rev.pptx”]