Τα θέματα που απασχολούν τον χώρο των Ηλεκτρικών Σκαφών & Πλοίων έθεσε στον υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος κο Γεώργιο Σταθάκη ο Ο.Η.Σ.Ε. δια μέσω του Προέδρου του κου Ανδρέα Αποστολόπουλου, σήμερα 10/12/2018 σε συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, επισημάνθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που υφίσταται με την ενέργεια που θα απαιτηθεί στα νησιά για να μπορέσει να γίνει εφικτή η παρουσία των Ηλεκτρικών Πλοίων στη χώρα, καθώς και το ότι θα πρέπει να υπάρξει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για τους φορτιστές στους λιμένες, ένα σημείο που δεν έχει προβλεφθεί πουθενά μέσα στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Επίσης ο υπουργός δέχθηκε, στο μέτρο που δεν εγείρονται νομικά ζητήματα και μπορούν να εξευρεθούν οι πόροι,  να εξεταστεί η δυνατότητα της επιδότησης επαγγελματιών για να μπορέσουν να προβούν στην μετάβαση προς την «πράσινη» ηλεκτροπρόωση.

Από την πλευρά του Ο.Η.Σ.Ε. επισημάνθηκε στον υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν στα ναυπηγεία και τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες. Αναλύθηκαν σε βάθος οι περιπτώσεις με τις οποίες αν η πολιτεία αποφασίσει να δώσει έμφαση στην Ηλεκτροπρόωση, δύναται να προσφέρει ταχύτατους ρυθμούς στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων .

Υιοθετήθηκε η ανάγκη ύπαρξης κοινής διυπουργικής ομάδας εργασίας των Υπουργείων Ναυτιλίας, Ενέργειας και Ανάπτυξης, η οποία θα συντονίσει την προσπάθεια που θα απαιτηθεί για να προσπεραστούν όλα εκείνα τα προβλήματα έως ότου γίνει πράξη και καθιερωθεί η Ηλεκτροπρόωση και στην χώρα μας .

Στον Υπουργό Ενέργειας παραδόθηκαν εγγράφως οι θέσεις του Ο.Η.Σ.Ε., στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα όσον αφορά τις εκπομπές αερίων ρύπων και οι οποίες εξετάστηκαν λεπτομερώς .
Ο Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος κος Σταθάκης δεσμεύτηκε να υπάρξει συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την απαιτούμενη πρόοδο στον τομέα της Θαλάσσιας ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα.