Η Aqua superPower ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία σημείων φόρτισης AC e-concept, η οποία έχει αναπτύξει έναν νέο σχεδιασμό θέσεων φόρτισης που έχουν εγκριθεί για χρήση σε ορισμένα ευαίσθητα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών στη Βενετία.  

Η Aqua SuperPower θα αναπτύξει υποδομή φόρτισης για εφαρμογές θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων, αναπτύσσοντας θέσεις φόρτισης AC της e-concept όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί και πολιτιστικοί παράγοντες.

Η e-concept κατασκευάζει δημόσιους και ιδιωτικούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών σκαφών και για τη μετάβαση προς τις ηλεκτρικές θαλάσσιες μεταφορές. Η Aqua superPower ανοίγει ένα παγκόσμιο δίκτυο φορτιστών πλοίων, το οποίο θα χρηματοδοτεί, θα κατέχει και θα λειτουργεί. Οι εταιρείες θα συνεργαστούν για να εγκαταστήσουν δημόσια υποδομή φόρτισης AC Τύπου 2 με ιδιαίτερη έμφαση στη Βενετία, στις εσωτερικές πλωτές οδούς και στις ευρωπαϊκές λίμνες, όπου η ρύθμιση και η κλιματική δράση αυξάνουν τη ζήτηση για ηλεκτρικά σκάφη.

Ο στύλος φόρτισης του e-concept παράγεται με 100% ανακυκλώσιμα υλικά και χαρακτηρίζεται από σχεδιασμό που ενσωματώνεται τέλεια με το παραδοσιακό βενετσιάνικο αρχιτεκτονικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. Με τις υποδοχές AC τύπου 2, ο φορτιστής συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δημόσια πρότυπα φόρτισης, παρέχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα ασφάλειας και χρηστικότητας. Η Aqua superPower υποστηρίζει ήδη μαρίνες, κατασκευαστές σκαφών και ιδιοκτήτες σκαφών στην προσπάθεια να φέρουν ηλεκτρική ενέργεια στο νερό και να μειώσουν τον αντίκτυπο της βαρκάδας στα θαλάσσια οικοσυστήματα με το δίκτυο ταχέων φορτιστών για ηλεκτρικά σκάφη.

Credit Aqua superPower