Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να ξεκινήσει τα προγράμματα εμπορίας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η ΜΚΟ Transportation & Environment ζητά μεγαλύτερη εστίαση στον ρόλο που διαδραματίζουν τα λιμάνια στις εκπομπές του θερμοκηπίου και στη χρήση εσόδων από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών για να βοηθήσει στην…