Ο Πρόεδρός του Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας (EBA), Ανδρέας Αποστολόπουλος, μας μίλησε για την ηλεκτροκίνηση από άλλη σκοπιά.