Αποστολή / Σκοπός

Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας - EBA of Greece

Η Ηλεκτρική ενέργεια έχει αποδειχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από οποιαδήποτε άλλη μορφή παραγωγής ενέργειας. Τα ηλεκτρικά σκάφη απαιτούν λιγότερη ενέργεια για να μετακινηθούν από το σημείο Α στο σημείο Β, απ' ότι με άλλες μορφές ενέργειας. Υπάρχουν αρκετοί και πολλοί καλοί λόγοι για αυτό, όπως π.χ. λόγω πολύ χαμηλής τριβής, μη ύπαρξης πολλών ενδιάμεσων μηχανικών μερών, μη ύπαρξης εμποδίων, μεγάλες ροπές κ.λπ. Συνδυάζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, η χρήση των ηλεκτρικών σκαφών σε θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια, είναι η πιο αποτελεσματική μορφή μεταφοράς που διατίθενται σήμερα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι δεν υπάρχει θόρυβος και καμία ρύπανση.

Ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας - EBA Greece ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2016 για να προωθήσει την ανάπτυξη των ηλεκτρικών σκαφών και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων όσων έχουν συμφέρον στο χώρο των ηλεκτρικών σκαφών και πλοίων, όπως είναι οι ιδιοκτήτες σκαφών ή τα μέλη και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο κατασκευαστικό τομέα.

Ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος - EBA Greece προωθεί τα ηλεκτρικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα και είναι η φωνή για τα συμφέροντα των κατασκευαστών αλλά και ιδιοκτητών ηλεκτρικών σκαφών, σε συζητήσεις με τις αρχές της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, που εμπλέκονται με τη νομοθεσία για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και με θέματα όπως η πρόσβαση σκαφών, τα σημεία φόρτισης, οι εγκαταστάσεις σε νησιά και τα παράλια της ηπειρωτικής Ελλάδας, τα μειωμένα τέλη αδείας, το σχέδιο ασφάλειας σκαφών κ.λπ.

Ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας (Ο.Η.Σ.Ε.) - Electric Boat Association of GREECE (E.B.A. Greece), είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κι έχει σκοπό του την ευρεία διάδοση των πάσης φύσεως ηλεκτροκινήτων ή υβριδικών σκαφών ως μεταφορικών μέσων, χρήσιμων για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πηγών του πλανήτη.

Στον τομέα δραστηριότητάς του περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Τα πάσης φύσεως ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά σκάφη & πλοία, ως ολοκληρωμένες μηχανολογικές κατασκευές αλλά και όλα τα υποσυστήματά τους, μηχανολογικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά κ.λπ.
 • Τα πάσης φύσεως δίκτυα υποστήριξης των ως άνω μέσων μεταφοράς προκειμένου αυτά να διαδοθούν ευρύτερα και να καταστούν εξυπηρετικά στους κατόχους τους, όπως π.χ. ηλεκτρικά δίκτυα διανομής ενέργειας για ηλεκτροκίνητα σκάφη και δημόσιοι σταθμοί φόρτισης των συσσωρευτών τους (συμβατικής ή εξελιγμένης τεχνολογίας), δίκτυα διανομής ειδικών καυσίμων για ηλεκτρικά στοιχεία καυσίμου (Fuel Cells), δίκτυα οργανωμένων κέντρων συντήρησης / αντικατάστασης ηλεκτρικών συσσωρευτών, δίκτυα σταθμών ενοικίασης ηλεκτροκίνητων σκαφών θαλάσσης και λιμνών κ.λπ.
 • Η έρευνα που διεξάγεται παγκοσμίως για την επίτευξη μαζικής παραγωγής εύχρηστων και λειτουργικών ηλεκτροκίνητων σκαφών τα οποία να προσφέρονται στον καταναλωτή σε συμφέρουσα και ανταγωνιστική τιμή και να εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
 • Η παγκόσμια νομοθετική εξέλιξη παροχής κινήτρων ή άρσης αντικινήτρων για τη χρήση των ηλεκτροκίνητων σκαφών, ή ακόμα, η νομοθετική δραστηριότητα που θα κατατείνει να υποχρεώσει τους κατασκευαστές σκαφών να διευρύνουν την παραγωγή τους συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά σκάφη μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ρύπανσης.

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών δύναται να:

 • Ενθαρρύνει, συντονίζει και υποστηρίζει έρευνες ή εισαγωγές τεχνολογιών σχετικών με τα ανωτέρω αναφερθέντα πεδία των ενδιαφερόντων του.
 • Υποστηρίζει πάνω από όλα, όλες τις προσπάθειες των Ελληνικών εταιρειών, που σχετίζονται με τα ανωτέρω αναφερθέντα πεδία των ενδιαφερόντων του.
 • Οργανώνει ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις προβολής των ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών σκαφών, εκθέσεις, αγώνες ή δοκιμασίες τέτοιων σκαφών κλπ.
 • Εκτελεί υπεύθυνες μετρήσεις των επιδόσεών τους και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους.
 • Λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε άλλου φορέα ο οποίος, ευαισθητοποιούμενος για την ανάγκη μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών σκαφών, αλλά και του κάθε πολίτη που χρειάζεται τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες γι’ αυτού του είδους τα σκάφη.
 • Εκδίδει πάσης φύσεως ενημερωτικά έντυπα ή / και παρέχει πληροφόρηση, άρθρα κλπ. σε κυκλοφορούντα έντυπα.
 • Συμμετέχει σε διεθνείς συλλογικές οργανώσεις οι οποίες προωθούν τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά σκάφη αλλά και σε διεθνή Συνέδρια, Εκθέσεις κλπ. που αφορούν το ίδιο αντικείμενο.
 • Χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο και κοινωνικά αποδεκτό μέσο που θα κριθεί πρόσφορο και αποδοτικό προκειμένου να επιτύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό του.

Δείτε το καταστατικό μας εδώ

WordPress Theme built by Shufflehound. Electric Boat Association of Greece  ©  2016-2017  |  Terms of use  |  Privacy policy       ...web design & development by  connart
Translate »