Μέλη

Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας - EBA of Greece

Τα Μέλη του Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας διακρίνονται σε Τακτικά Μέλη και Συνδρομητές.

Γιατί να γίνει κάποιος Τακτικό Μέλος του Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας;

Αν είναι ιδιοκτήτης σκάφους

Πρόσβαση σε πλήρης πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και όλων των εξαρτημάτων της σειράς των ηλεκτρικών σκαφών καθώς και του εξοπλισμού τους, όπως και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ακτίνα δράσης όλων των διαθέσιμων ηλεκτρικών σκαφών στην Ελλάδα.

Την ευκαιρία να συμμετέχει σε αγώνες, συναθροίσεις, κρουαζιέρες και κοινωνικά γεγονότα, σε εθνικό επίπεδο.

Premium ασφάλιστρο για τα ηλεκτρικά σκάφη, σε χαμηλότερο κόστος έναντι της τυποποιημένης θαλάσσιας ασφάλειας και μια περαιτέρω έκπτωση ασφαλίστρου 15% στα Μέλη του Οργανισμού μας.

Φιλική πηγή βοήθειας, συμβουλών και συζήτησης για θέματα που αφορούν τα ηλεκτρικά σκάφη μεταξύ των Μελών μας.

Διεκδίκηση της απαραίτητης νομοθεσίας και στήριξης για τα δικαιώματα του κλάδου απέναντι στην πολιτεία.

Περιοδικό "Ηλεκτρικό Σκάφος"

Όλα τα Μέλη του Οργανισμού μας λαμβάνουν δωρεάν το περιοδικό "Ηλεκτρικό Σκάφος", το μόνο περιοδικό στην Ελλάδα που παρέχει πληροφορίες στους εν δυνάμει ιδιοκτήτες ηλεκτρικών σκαφών αλλά και σε εκείνους που έχουν ήδη ένα ηλεκτρικό σκάφος. Το περιοδικό αυτό:

Περιέχει πλούτο ενδιαφέροντων ελληνικών και διεθνών άρθρων και ειδήσεων που παρουσιάζουν και συναθροίζουν περιεχόμενο σχετικά με τα ηλεκτρικά σκάφη.

Περιέχει τεχνικά άρθρα αλλά και τεχνικά "κόλπα" που προσφέρουν συμβουλές, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών σκαφών και των μηχανών τους, μαζί με πληροφορίες για τα νέα προϊόντα και τις εξελίξεις στον ηλεκτρικό κόσμο της ναυσιπλοΐας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρουσιάζει τα προσεχή γεγονότα που οργανώνονται από τον Οργανισμό μας, ή γεγονότα στα οποία ο Οργανισμός μας αντιπροσωπεύεται. Κοινοποιούνται επίσης τα κοινωνικά γεγονότα στα οποία τα Μέλη του Οργανισμού μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να προβληθούν.

Αν είναι επιχείρηση

Οργάνωση περιπτέρων σε εκθέσεις και ναυτικά "σαλόνια", παρουσίαση και διανομή της εμπορικής μάρκας εξ ονόματος των επιχειρησιακών Μελών μας

Διεύθυνση των ερευνών που παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο επιχειρησιακό Μέλος και προσφορά της ευκαιρίας να προβληθεί στην ιστοσελίδα μας και στο περιοδικό μας.

Επόπτευση του ανταγωνισμού και των προκλήσεων που βελτιώνουν το δημόσιο πρόσωπο της ηλεκτρικής ναυσιπλοΐας.

Ιδιότητα Μέλους και ενεργός συμμετοχή στις συζητήσεις που περιλαμβάνουν τη νομοθεσία σχετικά με τις πλωτές οδούς και την αντιπροσώπευση σχετικά με την κοινοβουλευτική ομάδα υδάτινων οδών.

Απαντήσεις στα έγγραφα κυβερνητικών διαβουλεύσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά και τεχνικά ζητήματα.

Συζητήσεις με τις αρχές ναυσιπλοΐας σχετικά με τη χορήγηση αδειών, επί ζητημάτων των ηλεκτρικών σκαφών όπως και επί θεμάτων των εγκαταστάσεων για την επαναφόρτιση αυτών.

Ως Τακτικά Μέλη εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν σε όλες τις ενέργειες του Οργανισμού μέσω της συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εγγράφονται ύστερα από την σύμφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και σύμφωνα με τους Όρους Εγγραφής Τακτικού Μέλους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την σχετική φόρμα εγγραφής Τακτικού Μέλους με ταυτόχρονη κατάθεση του χρηματικού ποσού για το δικαίωμα εγγραφής που τους αντιστοιχεί, στο ταμείο του Οργανισμού.

Individual tactical member

€ 50
Τακτικό Μέλος / έτος
Φυσικό πρόσωπο

Very small business tactical member

€ 400
Τακτικό Μέλος / έτος
Νομικό πρόσωπο
με 1-10 εργαζόμενους
με ετήσιο κύκλο εργασιών & ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 €

Small business tactical member

€ 600
Τακτικό Μέλος / έτος
Νομικό πρόσωπο
με 10-50 εργαζόμενους
με ετήσιο κύκλο εργασιών & ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 €

Medium business tactical member

€ 1700
Τακτικό Μέλος / έτος
Νομικό πρόσωπο
με 50-250 εργαζόμενους
με ετήσιο κύκλο εργασιών & ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 €

Large business tactical member

€ 3500
Τακτικό Μέλος / έτος
Νομικό πρόσωπο
με 250+ εργαζόμενους
με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50.000.000 € και ισολογισμό που υπερβαίνει τα 43.000.000 €
Τα παραπάνω ποσά των ετήσιων οικονομικών Συνδρομών μπορεί να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού του Οργανισμού.

Ως Συνδρομητές εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά επιθυμούν να στηρίζουν οικονομικά την δραστηριότητα του Οργανισμού.

Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί η ετήσια οικονομική συνδρομή, που αντιστοιχεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Individual subscriber

€ 30
Συνδρομητής / έτος
Φυσικό πρόσωπο

Very small business subscriber

€ 300
Συνδρομητής / έτος
Νομικό πρόσωπο
με 1-10 εργαζόμενους
με ετήσιο κύκλο εργασιών & ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 €

Small business subscriber

€ 400
Συνδρομητής / έτος
Νομικό πρόσωπο
με 10-50 εργαζόμενους
με ετήσιο κύκλο εργασιών & ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 €

Medium business subscriber

€ 1300
Συνδρομητής / έτος
Νομικό πρόσωπο
με 50-250 εργαζόμενους
με ετήσιο κύκλο εργασιών & ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 €

Large business subscriber

€ 2700
Συνδρομητής / έτος
Νομικό πρόσωπο
με 250+ εργαζόμενους
με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50.000.000 € και ισολογισμό που υπερβαίνει τα 43.000.000 €
Τα παραπάνω ποσά των ετήσιων οικονομικών Συνδρομών μπορεί να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού του Οργανισμού.
WordPress Theme built by Shufflehound. Electric Boat Association of Greece  ©  2016-2017  |  Terms of use  |  Privacy policy       ...web design & development by  connart
Translate »