Με 120 χιλιόμετρα αυτονομίας και αυτόνομων χαρακτηριστικών, το Yara Birkeland θα είναι το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό πλοίο που αναπτύσσεται στη Νορβηγία.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2018, το “Yara Birkeland” αναμένεται ότι θα είναι το πρώτο αυτοκινούμενο φορτηγό πλοίο στον κόσμο. Με ικανότητα μεταφοράς εκατό εμπορευματοκιβωτίων με ταχύτητα από 12 έως 15 κόμβους (23 έως 28 χλμ./ώρα), θα χρησιμοποιηθεί στη Νορβηγία, όπου θα μεταφέρει λιπάσματα μεταξύ Brevik και Larvik.

Το έργο, το οποίο πραγματοποίησε ο βιομηχανικός όμιλος Kongsberg και ο κατασκευαστής λιπασμάτων Yara International, έχει ως στόχο να μεταφέρει τις οδικές μεταφορές στη θάλασσα με μια 100% οικολογική λύση. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση των δύο εταίρων, το Yara Birkeland θα καταφέρει να αποφευχθούν περίπου 40.000 μεταφορές με φορτηγά ντίζελ, περισσότερα από εκατό την ημέρα. Αυτό μειώνει την οδική κυκλοφορία μειώνοντας δραστικά και τις εκπομπές NOx και CO2.

“Με τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων από τη ξηρά στη θάλασσα, το Yara Birkeland σηματοδοτεί την αρχή μιας σημαντικής συμβολής στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η οποία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προόδου στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών γενικά”, λέει ο Geir Håøy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kongsberg.

Αυτόνομο από το 2020.

Το Yara Birkeland θα πραγματοποιήσει τα πρώτα ταξίδια του με προσωπικό επί του σκάφους προτού να ξεκινήσουν οι μετακινήσεις του με απομακρυσμένη λειτουργία το 2019 και σε 100% αυτόνομη μετακίνηση από το 2020 και μετά.